Vastuvõtt 1. klassi

      Vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2020/2021. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi kuni 1. maini 2020.
Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
1) sisseastuja sünnitunnistuse (-tõendi) koopia;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-12.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt 31. augustiks.
Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID-BLANKETID.
Avaldust saab täita ka kantseleis.