Tugisüsteemid

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis töötavad järgmised tugispetsialistid

HEV (Hariduslike erivajadustega) laste töö koordineerija Külli Võsu
Kylli.Vosu@tormapk.edu.ee
Logopeed/eripedagoog Külli Võsu
Kylli.Vosu@tormapk.edu.ee
Sotsiaalpedagoog Helen Viitkin
Helen.Viitkin@tormapk.edu.ee, 5860 3336

Lisaks tegutsevad koolis õpiabi-, taseme-, ja kõnearendusrühmad