Tugisüsteemid

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis töötavad järgmised tugispetsialistid

HEV (Hariduslike erivajadustega) laste töö koordineerija Külli Võsu

Kylli.Vosu@tormapk.edu.ee

Logopeed/eripedagoog Külli Võsu

Kylli.Vosu@tormapk.edu.ee

Sotsiaalpedagoog Helen Viitkin

Helen.Viitkin@tormapk.edu.ee, 5860 3336