Toiduraha maksmine

Lasteaialapse toidukulu päevamaksumus on 1,70 eurot

Pikapäevarühma toiduraha maksmine

Pikapäevarühma toidukorra maksumuseks on 0.50 eurot õpilase kohta.

25. kuupäevaks tuleb tasuda järgmise kuu pikapäevarühma toiduraha.

Pikapäevarühma toiduraha tasuda Jõgeva Vallavalitsuse arvele:
Swedbank EE412200001120155067
SEB EE861010102021814008
makse selgitus: C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli toiduraha, /õpilase nimi, klass, millise kuu eest/

Toiduraha mittetasumisel jääb õpilane toitlustamata.

Kui õpilane sellel päeval pikapäevarühmas ei söö, palume võtta hommikul toidult maha.