TEL ja TEK meeskonnad, kooliõde

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Direktori käskkirjaga 11.11.2019 nr 1-1/9 on tervisenõukogu (TEL)  liikmeteks kinnitatud: 

Muudetud direktori käskkirjaga 17.11.2020 nr 1-1/21

liikumisõpetaja Ly Ant – tervisenõukogu juht

õppealajuhataja Silvi Teppan

peakokk Siiri Pariis

õpetaja Merle Lehtjõe

õpetaja Kadri Saar

õpetaja abi Imbi Kattel

õpetaja abi Renna Pärlin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku.

Tunnistus: nr 160, v a 15.03.2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOOLIÕDE

Õpilaste vastuvõtt T 7.50 – 11.50, telefon 53492750

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kasulikke viiteid
Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/
Lastekaitseliit http://www.lastekaitseliit.ee/
Lasteabi http://www.lasteabi.ee/
Toitumine http://www.toitumine.ee/
Hammaste tervis http://www.ut.ee/tervis/hambad/
Turvaline käitumine internetis http://lapsnetis.eesti.ee/
Suhtevägivald http://www.naistetugi.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53
Narkootikumid http://www.narko.ee
Alkohol http://www.alkoinfo.ee/
HIV http://www.hiv.ee/
Eesti Seksuaaltervise Liit http://www.amor.ee/
Noormeeste terviselehekülg http://noorte.kliinik.ee/lisainfo/arstilkaik-ja-uuringud/
Mürgistusteabekeskus http://www.16662.ee/