TEL ja TEK meeskonnad

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Direktori käskkirjaga  on tervisemeeskonna (TEL)  liikmeteks kinnitatud: (muutmisel)

liikumisõpeataja Ly Ant – tervisemeeskonna juht

õpetaja abi Merle Väits

õpetaja Merle Lehtjõe

õpetaja Ene Simson

õppealajuhataja Silvi Teppan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku.

Tunnistus: nr 160, v a 15.03.2010