TEL ja TEK meeskonnad, kooliõde

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Direktori käskkirjaga 11.11.2019 nr 1-1/9 on tervisenõukogu (TEL)  liikmeteks kinnitatud: 

liikumisõpetaja Ly Ant – tervisenõukogu juht

õppealajuhataja Silvi Teppan

õpetaja abi Merle Väits

õpetaja Merle Lehtjõe

õpetaja Kadri Saar

õpetaja abi Imbi Kattel

õpetaja abi Renna Pärlin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku.

Tunnistus: nr 160, v a 15.03.2010

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOOLIÕDE

Õpilaste vastuvõtt T 7.50 – 11.50, telefon 53492750