Spordihoone kasutamise kord

 1. Torma Põhikool kasutab võimlat igal tööpäeval alates 8.30-16.00 ni.
  Puhkepäevadel ja koolivaheaegadel erigraafiku alusel.
 2. Võimlasse minnakse koos õpetajaga
 3. Võimlas võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes , mittemääriva tallaga sportlikes vahetusjalatsites
 4. Kehalise kasvatuse tunni või ringitunni alustab ja lõpetab õpetaja
 5. Õpilastel on keelatud kasutada võimla ruume vahetunni ajal ilma õpetajata
 6. Võimlas on KEELATUD:· võtta kaasa jooke klaastaaras või muid kergesti purunevaid esemeid
  · olla rulaga, rulluiskudega või muu sportliku inventariga, mis ei ole seotud
  võimlas pakutava teenusega
  · lõhkuda võimla inventari ja seadmeid
  · omavoliliselt kasutada spordivahendite ruumi ja võtta sealt vahendeid
  · kasutada batuuti täiskasvanu juuresolekuta
  · kiikuda köiega
 7. Õpilane peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, täitma erinevates ruumides ettenähtud kasutuskorda, järgima sisekorda ning tagama peale kasutamist ruumide korrashoiu.
 8. Võimla töötajad ega õpetajad ei vastuta valveta jäänud isiklike esemete eest.
 9. Pärast kella 16.00 toimuvates treeningutes vastutavad lapsevanemad ise oma laste ohutuse eest