Spordihoone kasutamise kord

* Spordihoone ruumide kasutamine toimub kindla graafiku alusel

* Torma Põhikooli õpilased kasutavad spordihoonet kehalise kasvatuse tundide ja treeningute ajal

* Kehalise kasvatuse tunni või treeningu alustab ja lõpetab õpetaja või treener

* Ära mine saali enne treeningtunni algust. Treeningtunni algust oota riietusruumis

* Spordihoones võib harjutada ainult sportlikus riietuses

* Spordisaali võib siseneda ainult sisejalanõudes mis ei jäta põrandale triipe. Puhastatud

välisjalanõudega on sisenemine keelatud (kontrollib õpetaja või treener)

* Õpilastel on keelatud kasutada spordihoone ruume vahetunni ajal ilma õpetajata

* Inventariruumist võtan spordivahendeid ainult õpetaja või treeneri loal

* Tunni või treeningu lõppedes panen vahendid oma kohale tagasi

* Õpilane peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, täitma erinevates ruumides ettenähtud

kasutuskorda ning tagama peale kasutamist ruumide korrashoiu

* Hoian puhtust riietusruumides. Viimasena väljudes kustutan tuled ja kontrollin, et vesi

ei jääks jooksma

* Spordihoone varale tekitatud kahju hüvitab selle tekitanud isik või selle esindaja

* Spordihoones on keelatud sõita rulaga, rulluiskudega või muu sportliku inventariga, mis ei ole

seotud seal pakutavate teenustega

* Jõusaali ei lubata alla 16 aasta vanuseid ilma õpetaja või treenerita

* Spordihoone töötajad ei vastuta riietusruumidesse või mujale spordihoonesse jäetud asjade eest

* Õhtustes täiskasvanute trennides vastutavad lapsevanemad laste ohutuse eest

* Tekkinud probleemidega pöördu spordihoone juhataja või personali poole