Distantsõpe

      Distantsõpe kommenteerimine on välja lülitatud


11. märtsist hakkavad kehtima rangemad piirangud haridus- ja noortevaldkonnale

Valitsus kinnitas täna erakorralisel istungil rangemate piirangute korralduse. Lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012
11. märtsist alates peavad ka 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele, huviharidus ja –tegevus, noorsootöö ning täiendkoolitused ei ole sisetingimustes lubatud. Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. 
COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Püsime terved!

Täpsem info Stuudiumis

Vastlapäev 16.02.21

      Vastlapäev 16.02.21 kommenteerimine on välja lülitatud

Täpsem info Stuudiumis – kool ja Eliisis — lasteaed