Vastuvõtt 1. klassi

      Vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Kooliaasta algab 2. septembril

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

  • C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2021/2022. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi kuni 1. maini 2021.
  • Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
  • 1) sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • 2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
  • Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-13.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
  • Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt 31. augustiks.
  • Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID-BLANKETID.
  • Avaldust saab täita ka kantseleis.

Kooli sünnipäev

      Kooli sünnipäev kommenteerimine on välja lülitatud

Meie kool sai alguse 17. märtsil 333 aastat tagasi.

Teeme sügava kummarduse ja mõtleme tänutundega neile, kes on panustanud oma mõtete ja tegudega  kooli olemisse. Palju tahtmist ja kordaminekuid kõigile, kes  kooliga seotud ja vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Sünnipäeval ongi õige aeg tulevikuplaane teha ning uskuda, et parem on alles ees.

Sellel aastal jäi ühise kooliperena söömata sünnipäevatort, laulmata koolilaul ning tegemata koolimajakalli, kuid mõelda oma armsale koolile saame kõik.

Meie ees on pidevalt uued väljakutsed, millega ühiselt oleme pidanud toime tulema. Me kõik anname endast parima, õpime vigadest ja parimatest praktikatest ning liigume lootusrikkalt ikka edasi.
Tänases maailmas on suur väärtus tarkusel, tasakaalukusel, hoolivusel, armastusel…
Soovime, et meie koolipere oskaks  neid väärtusi hinnata ja hoida.

Austame traditsioone ja oleme nimismehe väärilised.

Õpilased õnnitlevad kooli: blogi https://tormakool333.blogspot.com/