Lõpuaktus

      Lõpuaktus kommenteerimine on välja lülitatud

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lõpuaktus (kutsetega) toimub 20.06.2020 kell 14.00 Torma rahvamajas

      kommenteerimine on välja lülitatud

Vastuvõtt 1. klassi

      Vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2020/2021. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi kuni 1. maini 2020.
Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
1) sisseastuja sünnitunnistuse (-tõendi) koopia;
2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-12.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt 31. augustiks.
Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID-BLANKETID.
Avaldust saab täita ka kantseleis.