kommenteerimine on välja lülitatud

Rohkem pilte vaata kooli facebooki lehel

      kommenteerimine on välja lülitatud

Lastevanemate üldkoosolek 9.12.19 kell 18.00 kooli saalis. Külas Hannes Hermaküla

Kooli karneval 27.11.19 kell 12.30 kooli saalis

      Kooli karneval 27.11.19 kell 12.30 kooli saalis kommenteerimine on välja lülitatud

INFO: Jõgeva Valla Teatajas Eelarve – eri 28.11.2019 nr 21 lk 6 punkt 7 lugeda lasteaias laste keskmiseks arvuks planeeritud 54 asemel 68. Hetkel ei ole planeeritud struktuurimuutusi lasteaias.