Esilehepostitus

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

Head 1. klassi astuvate laste vanemad! • Carl Robert Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2023/2024. õa. 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi 30. maini 2023.• Avalduse blankett on saadaval… Loe edasi »

Kool mitmekesistab õpikeskkonda

Käesoleval õppeaastal kirjutasid meie kooli õppealajuhataja Külli Võsu ja õpetaja Mare Maasik taotluse Riigi Tugiteenuste Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi taotlusvooru. Taotlusvoor oli avatud uuenduslike infotehnoloogia (IT) valdkonna õppevahendite soetamiseks… Loe edasi »

Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamine

23. veebruaril tähistasime koolis Eesti Vabariigi 105. aastapäeva piduliku aktusega. Kontserdil esitati rahvatantse, lauldi isamaalisi laule ja loeti kaunist luulet. Sünnipäevaõnnitlused andis edasi kooli direktor ja õpetajad esitasid südamliku laulu… Loe edasi »