Õppeaasta eesmärgid

2022 – 2023 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

  1. Anda õpilastele koostöös lapsevanematega kaasaegses õpikeskkonnas konkurentsivõimeline põhiharidus.
  2. Jätkata kooli traditsioone Jakobsoni vaimus.
  3. Toetada õppija õppimist ja hoida kollektiivis sõbralikku õhkkonda.
  4. Pakkuda võimalikult mitmekesist huvitegevust.