Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

      Õpilaste vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Head 1. klassi astuvate laste vanemad!

• Carl Robert Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2023/2024. õa. 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi 30. maini 2023.
• Avalduse blankett on saadaval kooli kodulehel Dokumendid → Avaldus õpilase nimekirja võtmine
• Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
lapse sünnitunnistuse koopia,
lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
• Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 8.30-16.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
• Koolivalmiduskaart, tervisekaart ja õpilaspileti foto tuua kooli hiljemalt 31. augustiks.