Õpetajad

Heiki Sildnikdirektor
Külli Võsuõppealajuhataja
Endla Viesemannõpetaja
Elvi Lippurõpetaja
Katrin Pajuklassiõpetaja, informaatika, ringijuht, 1. klassi juhataja
Tiina Raudseppeesti keel ja kirjandus, raamatukoguhoidja, 8. klassi juhataja
Kädi Koppelkeemia, füüsika, loodusõpetus, matemaatika, 9. klassi juhataja
Külli Lokkobioloogia, loodusõpetus (lapsehoolduspuhkusel)
Valdi Reinasinglise keel (A)
Reet Neimannklassiõpetaja, kunstiõpetus, matemaatika, inimeseõpetus, 2. klassi juhataja
Barbara Laulklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, käsitöö, 3. klassi juhataja
Merike Vahtramäevene keel
Heidi Tarkklassiõpetaja, 4. klassi juhataja
Anneli Plaadokehaline kasvatus
Vairi Niinepmuusika, huvijuht, ringijuht, inimeseõpetus, pikapäevarühma kasvataja, 6. klassi juhataja
Mare Maasikmatemaatika, ringijuht, 5. klassi juhataja
Tauri Pundertöö- ja tehnoloogiaõpetus, ajalugu, ringijuht, 7. klassi juhataja
Aili Tähepõldgeograafia, bioloogia
Tugispetsialistid
Maarika Arupsühholoog-nõustaja
Külli Võsulogopeed/eripedagoog
Eike Jodschepikapäevarühma kasvataja, ringijuht
Piret Nukkapikapäevarühma kasvataja