Lapsevanemale

Hea lapsevanema meelespea

Head ja toimivad lähisuhted teevad meid õnnelikuks. Õieti just nendest olenebki, kuidas hindame oma elu üldisemalt. Tasub seista selle eest, et oleksime kõik koos õnnelikud!

Hea lapsevanem:

  • garanteerib oma lapse osalemise õppetegevustes;
  • toob lapse lasteaeda enne tegevuste algust (8.50), et omandada õppekavas ettenähtud teadmisi ja oskusi. Hilinemine segab teisi lapsi ja lapsel jääb midagi põnevat tegemata;
  • huvitub oma lapse käekäigust, osaleb rühma lastevanemate koosolekutel, teeõhtutel, ühisüritustel;
  • garanteerib, et lapsel on lasteaias nii toas kui õues erinevad riided ja jalanõud ning tagavarariided. Need on lapse kasvule vastavad, puhtad ning korras, võimaldavad lapsel iseseisvat toimetulekut riietumisel;
  • hoolitseb selle eest, et lapsel on kindlasti magamisriided ja riietus liikumistegevuseks;
  • hoolitseb, et lapsel on oma taskurätik ja kamm. Pikad juuksed aga on seotud kinnisesse soengusse;
  • kirjutab lapse asjadele sisse nime, et vältida segadusi ja kadumisi;
  • annab jahedamal ajal lapsele kaasa tagavarakindad. Sõrmikud annab kaasa lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna;
  • ravib haiget last kodus. Ka köha ja nohu on haigus. Ainult nii suudame vältida laste nakatumist.

Lasteaia personal töötab iga päev teie lapse ja teie heaks!

Meeldivat koostööd soovides
õppealajuhataja

Lasteaialapse toidukulu päevamaksumus on 1,70 eurot.