Järelevalve

Terviseamet Jõgevamaa esindus

kesk@terviseamet.ee

Päästeamet – Lõuna päästekeskus
louna@rescue.ee

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
Lõuna piirkonna ekspert (Tartu-, Jõgevamaa): Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas[ät]hm.ee

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
735 02 22