Järelevalve

Tartu Tervisekaitsetalitus Jõgevamaa osakond
tervisekaitseametnik vaneminspektor Ilvi Meksi 77 68 800

Päästeamet Lõuna tuleohutuse kontrollbüroo
juhtivinspektor Arvo Jõgiste 77 68 317

Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
Lõuna piirkonna ekspert (Tartu-, Jõgevamaa): Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas[ät]hm.ee

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
735 02 22