Hoolekogu koosseis

 

Jõgeva Vallavalitsuse korraldusega 19.03.2018 nr 138 kinnitati C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli 11 – liikmeline hoolekogu

Muudetud Jõgeva VV korraldusega 12.11.2018 nr 536 ja 21.01.2019 nr 42
Muudetud Jõgeva VV korraldusega 16.12.2019 nr 708
Muudetud Jõgeva VV korraldusega 22.09.2020 nr 462
Muudetud Jõgeva VV korraldusega 17.11.2020 nr 616
Muudetud Jõgeva VV korraldusega 18.02.2021 nr 238

– õppenõukogu esindaja Reet Neimann; reetneimann@gmail.com
– pedagoogilise nõukogu esindaja Eda Vasenko; eda97@hot.ee
– kooli lastevanemate esindaja Sille Krillo; sille.krillo@gmail.com
– kooli lastevanemate esindaja Karl Põder; – hoolekogu esimees; poderkarl@gmail.com
– lasteaia lastevanemate esindaja Ringo Saar – hoolekogu aseesimees; ringo.saar.rs@gmail.com
– lasteaia lastevanemate esindaja Rivo Oras; rivo@triio.eu
– vilistlaste esindaja Kady-Kairit Kerve; kadykairit@gmail.com – protokollija
– kooli toetava organisatsiooni esindaja Ade Pootsik; ade.luht@gmail.com
– kooli toetava organisatsiooni esindaja Jana Õim; jana.oim@politsei.ee 
– õpilasesinduse esindaja Egle Vaganova; 
– kooli pidaja esindaja Mati Kepp; mati.kepp@jogeva.ee

Hoolekogu protokollid leiad DOKUMENDIREGISTRIST