Emakeelepäev lasteaias

      Emakeelepäev lasteaias kommenteerimine on välja lülitatud

“Mis on õnneks vaja, kas sa seda tead?
Vaja kodumaja, ema, isa head.”

14. märtsil tähistas lasteaed emakeelepäeva luulehommikuga. Ürituse eestvedajad olid Naerumummude rühma õpetajad Eda Aasmaa ja Imbi Kattel. Nipitiride rühm luges Ernst Enno ja Ott Arderi luulet. Väikesed lapsed Rõõmurullide rühmast esinesid õpetaja Kadri Saar´e juhendamisel kehe käemänguga “Puhtad käed” ja “Lahti-kinni”. Naerumummude ja Midripere rühma lapsed lugesid luuletusi kodumaast ja õnnest. Elevust tekitas ukraina tüdruku Mariana Chernikova esinemine oma emakeeles. Muusikaõpetaja Marje Heiskoneni juhendamisel lauldi ja tantsiti. Ilusamateks sõnadeks valiti EMA, KALLIS, ÕNN ja EESTI.