Distantsõpe

      Distantsõpe kommenteerimine on välja lülitatud

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduses antud võimalusele ning koostöös kooli pidajaga toimub C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolis ajavahemikul 14. – 22.12.2020 e-õpe distantsõppe vormis.

Täpsem info Stuudiumis.