Distantsõpe

      Distantsõpe kommenteerimine on välja lülitatud


11. märtsist hakkavad kehtima rangemad piirangud haridus- ja noortevaldkonnale

Valitsus kinnitas täna erakorralisel istungil rangemate piirangute korralduse. Lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012
11. märtsist alates peavad ka 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele, huviharidus ja –tegevus, noorsootöö ning täiendkoolitused ei ole sisetingimustes lubatud. Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. 
COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Püsime terved!

Täpsem info Stuudiumis