Ajalugu

 • Esimesed teated koolitööst Tormas pärinevad 11. märtsist 1688. aastast. Põhja- Tartumaa praost Reinerus Broockmann vanem teatas aruandes Forseliusele, et Tormas oli 25. koolilast, kes nii hästi lugeda oskasid, et see teda rõõmustas.
 • 1731. aastal oli Tormas kooliõpetajaks Jakob Johann Zimmermann.
 • 1755. aastal valmis uus koolimaja.
 • 1746 – 1775 töötas Tormas pastorina Johan Eisen. Tema tegevus edendas tublisti Torma vaimuelu. Ta nõudis järjekindlalt kohalikelt mõisnikelt koolide avamist. 1766 aastaks oli lisaks köstrikoolile Torma kihelkonnas asutatud 5 mõisakooli.
 • 1820 aastal alustas õppetööd Torma Kihelkonnakool, mille häid edusamme õppetöös pidevalt kiideti. Õpetajaks oli Johann Dankmann
 • 1846 – 1857 töötas hariduspõllul Adam Jakobson. Õpilaste arv kasvas, õppima asusid tüdrukud, avati saksakeelne klass.
 • Esimeseks pedagoogilise eriharidusega koolmeistriks Tormas oli Valgas Cimze seminari lõpetanud Carl Robert Jakobson. Tema laiendas õppekava. Pani suurt rõhku loodusteadlikele ainetele, eriti geograafiale. Õpetas saksa ja vene keelt, tutvustas lastele „Kalevipoega”. Ta valdas uut meetoodikat. Kontrollijate kiituse teenisid õpilaste head teadmised, ladus lugemisoskus, teksti mõistmine, ilusad joonistused. Kahjuks sai ta töötada ainult 3 aastat. Konflikt Torma mõisnikuga sundis teda lahkuma. Paljudest kihelkonnakooli lõpetanutest said vallakoolide õpetajad. Seega mõjutas Jakobsonide aktiivne tegevus positiivselt kogu kihelkonna hariduselu.
 • 1862 – 1878 sai C. R. Jakobsoni järglaseks Friedrich Johann Masing.
 • 1878 – 1894 sai kihelkonnakooli õpetajaks Adalbert Reiljan.
 • 1894 valiti koolijuhataja kohuseid täitma Gustav Kommussaar, kelle algatusel ehitati 1906 uus ruumikas koolimaja. Õpilaste arv oli kasvanud sajani. Siin õppis lapsi ka kaugematest valdadest. Kool asus Torma kiriku lähedal Rahuorus. Õpetamise tase oli kõrge. 1919 aastal muutis Eesti Vabariik kihelkonnakooli Torma Kõrgemaks Algkooliks (6 klassi). Seal jätkasid õppetööd 4-klassiliste koolide lõpetanud.
 • 1902 ühendati Lullikatku ja Torma külakoolid Võtikvere 2- klassiliseks ministeeriumikooliks. See oli 2-aastane, kus õppisid 3-aastase vallakooli lõpetanud.
 • 1908 aastal valmis Lullikatkul uus punastest telliskividest ministeeriumikoolihoone (milles töötab ka praegune C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool). Kooli juhatajaks oli Joosep Plakk, õpetajaks Anna Plakk.
 • 1919 aastal muudeti ministeeriumikool 4-klassiliseks algkooliks, juhatajaks Hans Jürgens. Richard Koppel asus kooli juhatama 1922.
 • 1929 aastal avati kihelkonnakooli asemel Torma Kõrgem Algkool. Ühendatud koolidest sai Torma 6-klassiline algkool, juhataja Richard Koppel.
 • 1944 muudeti Torma kuueklassiline algkool seitsmeklassiliseks kooliks.
 • Aegade jooksul on seaduseandjad pikendanud kohustusliku põhihariduse omandamise aega.
 • 1957 aastal muudeti kool 7-, 1959 aastal 8-, 1989 aastal 9-klassiliseks .
 • 1957 aasta 17. märtsist kannab kool C. R. Jakobsoni nime. Samal aastal avati koolis Jakobsoni nurk (praegune Jakobsoni tuba).
 • 1992 aastast töötas kool Torma Vallavalitsuse alluvuses munitsipaalkoolina.
 • 2016 aastal liideti Torma lasteaed Linnutaja C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooliga.