Ajalugu ja tänapäev

Torma Vallavalitsuse 23. märtsi 2016 otsustega nr 22 ja 23, 23. aprilli 2016 otsustega nr 35 ja 36 ning 15. juuni otsusega nr 53 on kooli ja lasteaia pidaja korraldanud 1. septembrist 2016 ümber valla haridusasutuste tegemise.

Ümberkorralduse käigus liideti C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolile Torma Lasteaed Linnutaja. (Nimetus: C. R .Jakobsoni nim Torma Põhikool).

Koolil on kaks tegutsemiskohta:
1) põhikooli kooliastmete tegutsemiskoht on Jõgeva vald, Torma alevik, Kooli tee 23;
2) koolieelse lasteasutuse tegutsemiskoht on Jõgeva vald, Torma alevik, Lasteaia tänav 3.

Lasteaia üldandmed

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaed asub Jõgeva vallas, Torma alevikus, Lasteaia 3. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli  pidaja on Jõgeva vald. Hoone (endine Torma Lasteaed Linnutaja)  ehitati 1984. aastal 6 rühmale. Lasteaia  teeninduspiirkond on kehtestatud põhimääruses. Lasteaias  töötab igapäevaselt üks sõime- ja  kolm lasteaiarühma. Lasteaia mänguväljakud on õhtuti ja nädalavahetustel avatud aladena Torma aleviku laste kasutuses.

Eripärana väärib veel märkimist:

 • kuulumine Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku;
 • „Avastustee“ projektiga („Kõiki lapsi arendava ja kaasava uurimusliku õppe (avastusõppe) laialdane rakendamine Eesti alus- ja põhihariduses“) liitumine;
 • loodusnurgas elavad laste lemmikud nümfkakaduud, kääbusküülik ja kalad;
 • lasteaia suur lugemispesa ja väikesed lugemispesad rühmades;
 • lasteaialõpetajate park, kuhu alates 1995. aastast on iga lend lasteaialõpetajaid istutanud oma puu;
 • suurt rõhku pannakse laste ja täiskasvanute keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja otsitakse aktiivselt lisavõimalusi sellesisulise tegevuse arendamiseks;
 • laste vajadustest lähtuv personali tööaeg – hommikupoolsel organiseeritud tegevuste ajal rühmas tööl kolm töötajat;
 • üks osa lapsi sõidab lasteaeda koolibussidega valla erinevatest piirkondadest;
 • lasteaia hoone nimi Linnutaja, sellenimelisi lasteaedu Eestis rohkem ei ole. Linnutaja on Torma kandis tuntud kui muistne linnamägi Tarakvere piirkonnas. Nooruspõlves Tormas elanud hilisem ärkamisaja tähtis ühiskonnategelane, publitsist, kirjanik ja pedagoog Carl Robert Jakobson võttis Linnutaja oma pseudonüümiks.

Mõned olulisemad tunnustused:

Jõgevamaa Tervist Edendav Asutus (2015); Riigihalduse ministri tänukiri Eestimaa kaunistamise eest (2015); Torma valla heakorrakonkursi „Kaunis kodu” võitja haridus-, teenindus- ja kultuuriasutuste kategoorias (2001 ja 2009), ühiskondlike hoonete, objektide ja -ettevõtete kategoorias (2014); Aasta koolitussõbralikum organisatsioon Jõgeva maakonnas, selle tiitli nominent vabariiklikul konkursil (2003); Keskkonnainvesteeringute Keskuse hea koostööpartner (2005); Keskkonnaministeeriumi konkursi „Aasta Keskkonnategu“ preemia „Aasta Keskkonnateokese“ kategoorias mitmekülgse ja eeskujuliku keskkonnaharidusliku tegevuse eest (2005); Keskkonnaministeeriumi „Aasta Keskkonnateokese“ peapreemia keskkonnahariduse projektide teostamise eest (2009); III koht Jõgeva Maavalitsuse korraldatud konkursil „Tervislik, lõbus ja taskukohane unistustetoit lasteaias“ (2006); Eesti Lugemisühingu projekti „Lugemispesa“ tiitel „Parim lugemispesa“ (2011); Jõgevamaa Tervisenõukogu preemia laste turvalisuse kuu ettevõtmiste eest (2012).

2015 – Jõgeva maavalitsuse TÄNUKIRI Torma lasteaia Linnutaja 30. aastapäeva puhul;

2015 – Torma vallavanema TÄNUKIRI heakorrakonkursi „Kaunis kodu” kaunima ühiskondliku hoone eest;

2015 – Riigihaldusministri TÄNUKIRI „Eestimaa kaunistamise eest”;

2016 – ERRS TÄNUKIRI Rahvusvahelisel tantsupäeval 2016 Kikapuu ühistantsimise eest.

C. R .Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaias on kokku (22,2 – täpsustamisel)  ametikohta.
C . R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli  juhtkonda kuuluvad direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja.
C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaial ja C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikoolil on ühine hoolekogu. (vt www.tormapk.edu.ee- dokumendid – hoolekogu moodustamine …ja HOOLEKOGU).

 1. Suuremad remondid ja ümberehitused:

1997 – katuse remont
1998 – ühe majapoole akende vahetamine
1999 – teise majapoole akende vahetamine
2000 – juurvilja puhastamise ruumi rekonstrueerimine
2001 – köögibloki remont
2002 – elektripaigaldise rekonstrueerimine
2004 – lokaalse vedelküttel töötava automaatkatlamaja ehitamine
2005 – välisuste ja keldriakende vahetamine
2005 – valvesignalisatsioonisüsteemi paigaldamine
2006 – tuldtõkestavate suitsutihedate siseuste paigaldamine
2006 – kahe rühma tualettruumide rekonstrueerimine
2006 – õueala laiendamine, uue mänguväljaku rajamine (PRIA)
2007 – automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine
2007 – nelja rühma tualettruumide rekonstrueerimine
2007 – personali tualettruumide ja dušširuumi rekonstrueerimine
2007 – keskküttesüsteemi tasakaalustamine ja rekonstrueerimine
2007 – saali renoveerimine
2007 – kolme kaheksameetrise lipumastiga lipuväljaku rajamine

2007 – värava paigaldamine vana ja uue mänguväljaku vahele

2009 – õmblustoa sanitaarremont

2009 – nelja aiarühma nõudepesuruumide sanitaarremont (vallaeelarve)

2009 – köögi seina kattematerjali osaline uuendamine (vallaeelarve)

2010 – uue mänguväljaku täiendamine (PRIA)

2010 – kolme mängupaviljoni põrandate vahetamine (vallaeelarve)

2011 – hoone soojustamine ja fassaadi värvimine (CO2; + vallaeelarve)

2011 – ruumide värvimine (SIA Caparol Baltica Eesti filiaali kampaania „Lihtne värvida“ + sponsorid)

2012 – paviljon „Romantika“ paigaldamine lasteaia parki (KIK)

2012 – 2. rühma, 4. rühma ja 5. rühma põrandakatete vahetamine (majandusministeerium)

2012 – 2. rühma ja 6. rühma valgustite vahetamine (vallaeelarve)

2013 – 3. rühma, 4. rühma ja 5. rühma valgustite vahetamine (vallaeelarve)

2013 – 3. rühma ja 6. rühma põrandakatete vahetamine (majandusministeerium)

2013 – kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimine õuealal (Põltsamaa – Pedja veeprojekt)

2014 – hoone tuulekodade renoveerimine (vallaeelarve)

2015 – vedelküttekatla asendamine pelletikatlaga (KIK ja vallaeelarve)

2015 – õueala asfaltkatte uuendamine (siseministeerium ja vallaeelarve)

2015 – sõimerühma mänguaia uuendamine

2015 – Sadala filiaali loomine (haridus- ja teadusministeerium, sponsorid ja vallaeelarve)

 1. Õueala

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli  Linnutaja hoone (lasteaed)  asub Torma alevikus Jõgeva – Mustvee maanteest 200 m kaugusel omaette maa-alal. Kolmest küljest ümbritsevad Linnutaja hoonet  mitmekorruselised kortermajad, lõunapoolses osas piirneb õueala aleviku elanike aiamaadega.
Õueala pindala on hoone eksisteerimise jooksul kahel korral suurendatud. Viimane muudatus oli 2006. aastal, kui Torma vallavolikogu 21. märtsi 2006. a. otsusega nr 43 on Linnutaja  hoone alune ja seda teenindav maa suurusega 9983 m2 taotletud Torma valla munitsipaalomandisse. See muudatus tõi kaasa maa-ala laiendamise põhja, ida ja lõuna suunda. Uued lisandunud osad ei ole praeguseks hetkeks piirdeaiaga piiratud. Nõndanimetatud vana õueala on piiratud enelahekiga ja võrkaiaga.
Igal rühmal on mänguväljak ja varikatus laste kaitseks päikese ja vihma eest. Lähematel aastatel on vaja varikatuste asemele püstitada kaasaegsed paviljonid. Sõimerühmade mänguväljak on eraldatud madala puidust aiaga. Tervele lasteaiale on ühine võimlemisväljak, ringrada jalgrattasõiduks. Eraldi sissepääsuga majandusõue ei ole, prügikonteiner asub väljaspool õueala, pesukuivatuspostid on rühmade mänguväljakutest eemal. Mänguväljakute pinnakatteks on muru. Enamik mängu- ja võimlemisvahendid õuealal ning võrkaed on paigaldatud 30 aastat tagasi ning vajavad väljavahetamist. Ka sõidu- ja jalgteede asfaltkate on aastate jooksul konarlikuks muutunud ja vajab uuendamist. Talvel tehakse lasteaia õuealale aktiivselt kasutatav suusarada.

 1. aasta 1. septembril avati pidulikult mänguväljaku uus järk, mis on mõeldud kasutamiseks kogu aleviku lastele. Aasta hiljem paigaldasime vana ja uue mänguväljaku vahele immutatud freesitud ümarpuidust värava, et lasteaialapsed saaksid väljakul turvaliselt käia.
  Uuel mänguväljakul asuvad:
  kolme kõrgusega tasakaalupoomid;
  kaks kuumtsingitud kooliõueväravat pallimängudeks;
  linnak liurenni ja alpinistiseinaga (platvorm, tahvel, trepp, ronimissein, liurenn, ronimisvõrk, ronimisredel, trapets);
  korvpalli treeningsein kuue erineval kõrgusel asuva korvpallirõngaga;
  kaugushüppepaik.

C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli  Linnutaja hoones  on õueala haljastamisega tegeldud alates 1985. aastast, kui Linnutaja hoone (lasteaed) avati. Esimene puu, õunapuu, kasvas meie praegusel territooriumil juba enne piirdeaia paigaldamist. Kõik ülejäänud taimed on istutatud lasteaiapere enda poolt.
Krunti ümbritseb enelahekk, siin-seal on oma koha leidnud kask, kuused, nulud, elupuud, mägimännid, vahtrad, pihlakas, punaseleheline õunapuu, sirelid, astelpajud, villased lodjapuud, kontpuud, lõhnavad kuslapuud, mustad arooniad, läiklehised mahooniad, veigela, forsüütia, hõbekuusk, kadakad, põõsasmaranad, humalad, metsviinapuud jt.
On ka väike peenramaa. Peenardel on kasvamas maitsetaimed, kõrvitsad, palju püsi- ja üheaastasi lilli. Kevadel rõõmustavad lapsi rabarberid, heameelt tuntakse võimalusest majahoidja tööd jälgida ja teda jõudumööda aiatöödel abistada.
Peasissekäigu ümbrust kaunistavad kurdlehised kibuvitsad ja valgeõielised pargiroosid. Jõgeva maavanema poolt 2005. aastal kingitud Kalevipoja tamm sirgub ühel pool peaväravat, 2006. aastal kingitud mägimänd aga teisel pool. Hoogsalt kasvavad ka 2007. aastal kingiks saadud kuusk ja 2008. aastal kingitud arukask. Kevadest sügiseni annavad majaümbrusele sära 24 betoonist aiavaasi, kus igal aastal kasvamas erinev valik taimi.
Lipumastide ümbrust ilmestab ovaalne roosipeenar erivärviliste roosidega. Igapäevaselt on maste kaunistamas mastivimplid, lipupäevadel lehvib auväärseimal kohal riigilipp, selle kõrval Torma valla lipp. Linnutaja hoone pere suur soov on saada ka Jõgeva maakonna lipp.

 1. C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli lasteaia lõpetajate park

Õueala tähelepanuväärseimaks osaks on  lasteaia  lõpetajate park, mille rajamine algas 1995. aastal. Alates sellest ajast on iga lend lasteaia lõpetajaid istutanud oma puu.

Maikuu alguspäevadel on istutatud:
1995- kask; 1996- pihlakas; 1997- toomingas; 1998– punane täidisõieline viirpuu; 1999- tamm; 2000- paradiisiõunapuu “Dolgo”; 2001- pärn; 2002– punane sarapuu; 2003- lehis; 2004– alpi kuldvihm; 2005– ginnala vaher; 2006– harilik hobukastan; 2007– korea nulg; 2009- püramiid harilik pihlakas; 2010- värdjugapuu “Hatfieldii”; 2011- harilik kuusk “Barry”; 2012- valge pihlakas “Lutescens”; 2013- harilik kadakas “Bruns”, 2014- harilik kadakas “Hibernica”, 2015- harilik elupuu “Smaragd”, 2016 – “Pooppuu”, 2017 – pihlakas “DODONG”, 2018 – maguskirss “Meelika”, 2019 – magus kirsipuu ehk murel “Arthur”.

Lõpetajate puu istutamine jäädvustatakse fotodele, kõik istutatud puud on tähistatud ühesuguste kollaste nimesiltidega. Traditsiooniks on saanud, et viimase koolikella päeval käivad põhikooli lõpetajad oma puu juures pilti tegemas.
2007. a. kevadel istutati pargi piirdele 20 magesõstrast ja 20 lumimarjast ning 10 kadakast vabakujuline hekk.

Lapsed vaatlevad puid ja põõsaid aastaringselt rühmade looduse õpperadasid läbides. Lasteaia õuealal alguse saavad õpperajad jätkuvad Torma aleviku piires valitud taimede juures, Torma mõisa pargis, Torma Rahuoru pargis – ikka lähemalt kaugemale.