8. klass

16 õpilast – 9 T, 7 P

Klassijuhataja Vairi Niinep