7. klass

10 õpilast – 5 T, 5 P

Klassijuhataja Mare Maasik