7. klass

17 õpilast – 9 T, 8 P

Klassijuhataja Vairi Niinep