7. klass

12 õpilast – 6 T, 6 P

Klassijuhataja Mare Maasik