6. klass

11 õpilast – 7 T, 4 P

Klassijuhataja Mare Maasik