1. klassi astumine

      1. klassi astumine kommenteerimine on välja lülitatud

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

  • C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2022/2023. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi
  • Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:

1) sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

  • Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-13.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
  • Koolivalmiduskaart, tervisekaart ja õpilaspileti foto tuua kooli hiljemalt 31. augustiks.
  • Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID – AVALDUS ÕPILASE NIMEKIRJA VÕTMINE.
  • Avaldust saab täita ka kantseleis.