Vastuvõtt 1. klassi

      Vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Kooliaasta algab 2. septembril

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

  • C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2021/2022. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi kuni 1. maini 2021.
  • Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
  • 1) sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • 2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
  • Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-13.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
  • Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt 31. augustiks.
  • Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID-BLANKETID.
  • Avaldust saab täita ka kantseleis.