Kooli juubel

      Kooli juubel kommenteerimine on välja lülitatud

🎈🎂🥳C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli 335. aastapäeva
tähistamine vilistlaste kokkutulekuga toimub 18. märtsil 2023.
Ajakava täpsustamisel.