3. klass

14 õpilast – 12 T, 2 P

Klassijuhataja Heidi Tark