3. klass

13 õpilast – 11 T, 2 P

Klassijuhataja Heidi Tark