2006

1. Meelika Irval
2. Kristel Joost
3. Jaanika Jõuram
4. Gerly Kakko
5. Maris Kalm
6. Kersti Kiisel
7. Kaijo Kriel
8. Annika Kukke
9. Tanel Kuusk
10. Getlin Külm
11. Ave Lüütsepp
12. Liina Olgo
13. Ergo Paas
14. Maigi Poom
15. Mario Roos
16. Daniel Saks
17. Gened Sander
18. Tiina Säälik
19. Henry Utsar
20. Karmen Vainu
21. Kristi Vestenberg
22. Jürgen Viesemann
23. Angela Vijar
24. Kairi Vohla
Klassijuhataja: Endla Viesemann