1960

                           

8. klass 7. klass
Einling Ene Alamets Milvi
Jakobson Made Kalm Otto
Kalda Maie Kleemann Arnold
Kuslap Maie Kruus Raivo
Lillepõld Aiki
Maido Ellen Neimann Aino
Nurmsalu Ene Põder Aime
Pakki Niina Pärlin Ants
Palmiste Eda Saar Ingrid
Põder Aavo Zupping Evi
Rosin Heino Vask Ülo
Siniväli Arvi Kalm, Veljo

Märkus: vt õpilasraamatust ( nim 1  Mandre,Väino, lõpetas 1959.a. 7.kl kooli ja 1960.a. 8. klassi