1949

Annus Heiti
Aruväli Martin
Einling Avo
Jõgi Aksel
Kriis Villem
Kukk Heino
Kull Jüri
Künnapuu Otto
Lepik Gustav
Lätt Elmar
Nuka Erich
Orgma Ilmar
Pärnik Jaan
Viira Ants
Vilde Vello
Vinkmann Ülo
Eriksoo Vaike
Ilves Maimu
Jalakas Elve
Kaasik Alice
Kask Helma
Laas Elisabet
Lättemaa Ellen
Mändla Lehte
Nikker Viive
Ojasalu Laine
Petrova Erna
Plink Salme
Pärlin Hilja
Roosipõld Lydia
Vask Aino
Õim Aino