kommenteerimine on välja lülitatud

Pikapäevarühma toidumaksumus

      Pikapäevarühma toidumaksumus kommenteerimine on välja lülitatud

Lähtudes Torma Vallavolikogu määrusest nr 25  15.06.2016.a “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 4 (Pikapäevarühma toidukorra maksumus) lõige 1 on kehtestatud alates 01.01.2020.a pikapäevarühma toidukorra maksumuseks 0.50 eurot õpilase kohta. Täiendav juurdemakse jaanuarikuu eest palume teostada koos veebruarikuu maksega