Tundide ajad

Kooli päevakava (kinnitatud dir.kk.nr. 1-1/2   04.01.2011 lähtudes Torma Põhikooli põhimääruse § 2 lõikest 2 punktist 3 )

Õpilaste saabumine 7.35 – 8.25

Tundideks ettevalmistumine, vajadusel konsultatsioonid aineõpetajatega, informatsioon õpetajatele ja kooli töötajatele

Tundide ajad

 1. 8.30-9.15
 2. 9.25-10.10
 3. 10.20-11.05   I vahetus sööma
 4. 11.25-12.10  II vahetus sööma
 5. 12.30-13.15
 6. 13.25-14.10  Pikapäevarühma söök
 7. 14.25-15.10
 8. 15.15-16.00

Pikkpäev   12.10 – 16.00

Pikapäevarühma päevakava

Töö algab  12.10

12.10 – 14.10            – mängud, jalutuskäigud õues

14.10 – 14.20            – söögivahetund

14.25 – 15.10            – ettevalmistus õppetundideks

15.10 – 15.15            – vahetund

15.15  – 16.00            – ettevalmistus õppetundideks

16.00 – 16.10             – laste bussidele saatmine

16.10                          – õpilasbusside väljumine

LOGOPEEDI TUNNIPLAAN

Esmaspäev

  1. tund 6. klass
  1. tund 5. klass  1 õpilane
  1. tund 5. klass
  1. tund 1. klass
 1. tund 2. klass T; 3.kl I rühm

7.tund 4. klass I rühm

Neljapäev

  1. tund 7. klass
  1. tund 4.klass – 1 õpilane
  1. tund 2. klass P
  1. tund 4. klass II rühm
 1. tund 3. kl II rühm