Pikapäevarühma toidumaksumus

      Pikapäevarühma toidumaksumus kommenteerimine on välja lülitatud

Lähtudes Torma Vallavolikogu määrusest nr 25  15.06.2016.a “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 4 (Pikapäevarühma toidukorra maksumus) lõige 1 on kehtestatud alates 01.01.2020.a pikapäevarühma toidukorra maksumuseks 0.50 eurot õpilase kohta. Täiendav juurdemakse jaanuarikuu eest palume teostada koos veebruarikuu maksega.

Järgmise kuu pikapäevarühma toidu maksumus tasuda 25. kuupäevaks Jõgeva Vallavalitsuse arveldusarvele EE861010102021814008. Toiduraha mittetasumisel jääb õpilane toitlustamata.

Kui õpilane sellel päeval pikapäevarühmas ei söö, palume võtta hommikul toidult maha.