Pikapäevarühm

Lähtudes Torma Vallavolikogu määrusest nr 25  15.06.2016.a “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” § 4 (Pikapäevarühma toidukorra maksumus) lõige 1 ja direktori käskkirjast 20.12.2019 nr 1-1/13 on kehtestatud alates 01.01.2020.a … Jätka Pikapäevarühm lugemist