Vastuvõtt 1. klassi

      Vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Kooliaasta algab 2. septembril

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

  • C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2021/2022. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi kuni 1. maini 2021.
  • Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
  • 1) sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • 2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
  • Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-13.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
  • Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt 31. augustiks.
  • Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID-BLANKETID.
  • Avaldust saab täita ka kantseleis.

Kooli sünnipäev

      Kooli sünnipäev kommenteerimine on välja lülitatud

Meie kool sai alguse 17. märtsil 333 aastat tagasi.

Teeme sügava kummarduse ja mõtleme tänutundega neile, kes on panustanud oma mõtete ja tegudega  kooli olemisse. Palju tahtmist ja kordaminekuid kõigile, kes  kooliga seotud ja vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Sünnipäeval ongi õige aeg tulevikuplaane teha ning uskuda, et parem on alles ees.

Sellel aastal jäi ühise kooliperena söömata sünnipäevatort, laulmata koolilaul ning tegemata koolimajakalli, kuid mõelda oma armsale koolile saame kõik.

Meie ees on pidevalt uued väljakutsed, millega ühiselt oleme pidanud toime tulema. Me kõik anname endast parima, õpime vigadest ja parimatest praktikatest ning liigume lootusrikkalt ikka edasi.
Tänases maailmas on suur väärtus tarkusel, tasakaalukusel, hoolivusel, armastusel…
Soovime, et meie koolipere oskaks  neid väärtusi hinnata ja hoida.

Austame traditsioone ja oleme nimismehe väärilised.

Õpilased õnnitlevad kooli: blogi https://tormakool333.blogspot.com/

Distantsõpe

      Distantsõpe kommenteerimine on välja lülitatud


11. märtsist hakkavad kehtima rangemad piirangud haridus- ja noortevaldkonnale

Valitsus kinnitas täna erakorralisel istungil rangemate piirangute korralduse. Lähemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/309032021012
11. märtsist alates peavad ka 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele, huviharidus ja –tegevus, noorsootöö ning täiendkoolitused ei ole sisetingimustes lubatud. Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. 
COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini.

Püsime terved!

Täpsem info Stuudiumis