13. Jakobsoni kõnevõistlus

      13. Jakobsoni kõnevõistlus kommenteerimine on välja lülitatud

Jakobsoni kõnevõistlus «Isamaa on meile püha» on kujunenud traditsiooniliseks ettevõtmiseks. Eelmisel aastal jäi võistlus eriolukorra tõttu pidamata. Järjepidevuse säilitamiseks otsustasime selle tänavu siiski teoks teha, kuigi veidi teises kuues ning on pühendatud C. R. Jakobsoni 180. sünniaastapäevale.

Jakobsoni kõnevõistlusele on omane  isamaalisus ja  kõnepidamisoskuse arendamine. Kõnevõistlusel osalemisega tunnetab noor end oma riigi kodanikuna, väärtustades isade maad. Samuti aitab kõnevõistlusel osalemine kujundada õpilaste väärtushinnanguid, inimlike väärtuste põhimõtteid ning arendab esinemis- ja väljendusoskust.

Kõnevõistluse peaauhinnaks on C. R. Jakobsoni raamatu «Kolm isamaa kõnet» täisnahkne köide.

Tänavusi etteasteid hindab videote vahendusel žürii koosseisus:

Riina Kull – žürii esimees, haridustegelane
Tiina Tegelmann – Kuremaa Loss SA, kultuuritegelane
Marko Kass – Akadeemilise Põllumajanduse Selts, president
Ingrid Viire – C. R. Jakobsoni Talumuuseum, muuseumipedagoog
Ahto Vili – kohalik ettevõtja 
Eva-Kristi Hein –   Jõgeva Vallavalitsus, kultuuri- ja noorsootöönõunik
Anette Välb – eelmise kõnevõistluse võitja

OSALEJAD 

1. Martin Lepp              Avinurme Gümnaasium – 10. kl. Juhendaja õp Saale Kivi
2. Mati Mansberg         J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool – 8. kl. Juhendaja õp Marje Koorits
3. Liisi Lindsalu            C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool – 9. kl. Juhendaja õp Tiina Raudsepp 
4. Kaisa Neimann        C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool – 9. kl. Juhendaja õp Tiina Raudsepp
5. Valerija Svätskaja   Peipsi Gümnaasium    – 12. kl. Juhendaja õp Natalja Rakša- Kruus 
6. Kristian-Joel Paas    Voore Põhikool – 8. kl. Juhendaja õp Eve Koch
7. Rasmus Randoja      Laiuse Jaan Poska Põhikool   – 9. kl.   Juhendaja õp Helge Maripuu

Vastuvõtt 1. klassi

      Vastuvõtt 1. klassi kommenteerimine on välja lülitatud

Kooliaasta algab 2. septembril

Austatud 1. klassi astuvate laste vanemad!

  • C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab vastu 2021/2022. õa 1. klassi astuvate laste vanemate avaldusi kuni 1. maini 2021.
  • Kooli vastuvõtmiseks esitada avaldus, millele on lisatud:
  • 1) sisseastuja sünnitunnistuse või -tõendi (selle puudumisel isikut tõendava dokumendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • 2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).
  • Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis tööpäeviti kella 9.00-13.00. Digiallkirjastatud avalduse saab esitada e-posti aadressil tormapk@tormapk.edu.ee
  • Koolivalmiduskaardi, tervisekaardi ja õpilaspileti foto võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt 31. augustiks.
  • Avalduse vorm kooli kodulehel – DOKUMENDID-BLANKETID.
  • Avaldust saab täita ka kantseleis.