Õpetajad

Õpetajate ja tugispetsialistide e-posti aadressid on kujul: eesnimi.perekonnanimi@tormapk.edu.ee, kus  täpitähed on asendatud: õ=o, ü=y, ä=a, ö=o

Heiki Sildnikdirektor
Külli Võsuõppealajuhataja
Elvi Lippurõpetaja
Katrin Pajuklassiõpetaja, informaatika, 3. klassi juhataja, ringijuht
Tiina Raudseppeesti keel ja kirjandus, raamatukoguhoidja
Kädi Koppelkeemia, füüsika, loodusõpetus, matemaatika
Valdi Reinasinglise keel (A), vene keel (B), 6. klassi juhataja
Reet Neimannklassiõpetaja, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus, 4. klassi juhataja
Barbara Laulklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kodundus ja käsitöö, 1. klassi juhataja
Merike Vahtramäevene keel (B)
Heidi Tarkklassiõpetaja, 2. klassi juhataja
Anneli Plaadokehaline kasvatus, 5. klassi juhataja
Vairi Niinepmuusika, inimeseõpetus, 8. klassi juhataja, huvijuht, ringijuht
Mare Maasikmatemaatika, 7. klassi juhataja, ringijuht
Tauri Pundertehnoloogiaõpetus, ajalugu, 9. klassi juhataja, ringijuht
Aili Tähepõldgeograafia, bioloogia, loodusõpetus
Piret Nukkaõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
Raivo Reimetsmatemaatika
Arvo Raudsepp ringijuht (tennis)
Tugispetsialistid
Helen Viitkinsotsiaalpedagoog, 5860 3336 (lapsehoolduspuhkusel)
Külli Võsueripedagoog
Eike Jodschepikapäevarühma kasvataja, ringijuht
Piret Nukkapikapäevarühma kasvataja (lapsehoolduspuhkusel, asendab Nele Pärn)
Vairi Niineppikapäevarühma kasvataja