Õpetajad

Heiki Sildnikdirektor, vene keel
Külli Võsuõppealajuhataja
Endla Viesemannõpetaja
Elvi Lippurõpetaja
Katrin Pajuklassiõpetaja, informaatika, ringijuht, IV klassi juhataja
Tiina Raudseppeesti keel ja kirjandus, raamatukoguhoidja, VII klassi juhataja
Kädi Koppelkeemia, füüsika, loodusõpetus, matemaatika, VIII klassi juhataja
Külli Lokkobioloogia, loodusõpetus (lapsehoolduspuhkusel)
Valdi Reinasinglise keel (A)
Reet Neimannklassiõpetaja, kunstiõpetus, matemaatika, inimeseõpetus, I klassi juhataja
Barbara Laulklassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, käsitöö, II klassi juhataja
Merike Vahtramäevene keel
Janika Laurikainenklassiõpetaja
Eva Andrellerkehaline kasvatus, IX klassi juhataja
Vairi Niinepmuusika, huvijuht, ringijuht, inimeseõpetus, V klassi juhataja, pikapäevarühma õp
Mare Maasikmatemaatika, ringijuht
Tauri Pundertöö- ja tehnoloogiaõpetus, ajalugu, ringijuht, VI klassi juhataja
Aili Tähepõldgeograafia, bioloogia
Tugispetsialistid
Maarika Arupsühholoog-nõustaja
Heidi Aruvälilogopeed
Eike Jodschepikapäevarühma kasvataja, ringijuht
Piret Nukkapikapäevarühma kasvataja