Kontakt

Jakobsoni hoone

Kooli tee 23, Torma, Jõgeva vald, 48502 Jõgevamaa
e-post: tormapk@tormapk.edu.ee
direktor: 524 4780, heiki.sildnik@tormapk.edu.ee
direktori asetäitja majanduse alal Raivo Joost: 5346 1595
sekretär: 518 2497
kooli söökla: 5886 4903

Linnutaja hoone
Lasteaia 3, Jõgeva vald, Torma alevik, 48502 Jõgevamaa
direktor: 524 4780, heiki.sildnik@tormapk.edu.ee
õppealajuhataja Silvi Teppan: 522 0923, silvi.teppan@tormapk.edu.ee
majandusjuhataja Raivo Joost: 5346 1595
lasteaia söökla: 5308 2264