Hoolekogu

MUUTMISEL 

Jõgeva Vallavalitsuse korraldusega 19.03.2018 nr 138 kinnitati C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli 11 – liikmeline hoolekogu

Muudetud Jõgeva VV korraldusega 12.11.2018 nr 536 ja 21.01.2019 nr 42
Muudetud Jõgeva VV korraldusega 16.12.2019 nr 708
Muudetud Jõgeva VV korraldusega 22.09.2020 nr 462

– õppenõukogu esindaja Reet Neimann; reetneimann@gmail.com
– pedagoogilise nõukogu esindaja Eda Vasenko; eda97@hot.ee
– kooli lastevanemate esindaja Sille Krillo; sille.krillo@gmail.com
– kooli lastevanemate esindaja Karl Põder; – hoolekogu esimees; poderkarl@gmail.com
– lasteaia lastevanemate esindaja Ringo Saar – hoolekogu aseesimees; ringo.saar.rs@gmail.com
– lasteaia lastevanemate esindaja Ülar Padar
– vilistlaste esindaja Kady-Kairit Kerve; kadykairit@gmail.com – protokollija
– kooli toetava organisatsiooni esindaja Ade Pootsik; ade.luht@gmail.com
– kooli toetava organisatsiooni esindaja Andrus Väits; andrus.vaits@politsei.ee
– õpilasesinduse esindaja Egle Vaganova; 
– kooli pidaja esindaja Aive Tamm; aive.tamm@jogeva.ee

Hoolekogu protokollid leiad DOKUMENDIREGISTRIST