Hoolekogu

Jõgeva Vallavalitsuse korraldusega 19.03.2018 nr 138 kinnitati C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikooli 11 – liikmeline hoolekogu

(muudetud 12.11.2018 nr 536)

muutmisel

– õppenõukogu esindaja Reet Neimann;
– pedagoogilise nõukogu esindaja Eda Vasenko;
– kooli lastevanemate esindaja
– kooli lastevanemate esindaja Karl Põder; – hoolekogu aseesimees
– lasteaia lastevanemate esindaja Ringo Saar;
– lasteaia lastevanemata esindaja Ainika Zilinski; – protokollija
– vilistlaste esindaja Kady – Kairit Kerve;
– kooli toetava organisatsiooni esindaja
– kooli toetava organisatsiooni esindaja Andrus Väits;
– õpilasesinduse esindaja Liisa Vassenko;
– kooli pidaja esindaja Ülvi Nool-Kõre