Erasmus+

Carl Robert Jakobsoni nim Torma Põhikool osaleb Erasmus+ projektis “In the Flow”.

„In the flow“ on kaheaastane projekt, mis tegeleb loodusainete, matemaatika, võõrkeeleoskuste ja aktiivseks kodanikuks olemise lõimimise teemadega. Projektis osaleb neli organisatsiooni neljast riigist- Eestist, Sloveeniast, Poolast ja Türgist. Projekti põhirõhk ongi loodusainete ja võõrkeeleõppe sidumisel mõlema oskuse paremaks arendamiseks. Projekti  kogemusi ja  tulemusi jagame vastastikustel kohtumistel, kus osalevad nii õpetajad kui õpilased. Projekti rahastatakse EL Erasmus + programmist.

In the Flow is a two year long cross-curricular project that grew out of identified need for further development of science, maths and language skills as well as active citizenship. Four organizations from 4 different countries are taking part – Slovenia, Turkey, Poland and Estonia. Our focus will be on developing science and maths skills and at the same time acquire foreign language skills. The project brings together teachers and students from four different European countries in learning to think globally and work on activities that contribute to the community’s well-being. In accordance with the individual experience and expertise of the partner institutions the focus of the project is set on the following key competences for students aged 10 -18: science and mathematical competence, communication in foreign language and active citizenship.

Projekti tegevusi kajastatakse “In the Flow” blogis.

https://www.facebook.com/groups/412278962983580

Erasmus+ programm üldhariduses

Erasmus+ partnerkoolide külaskäik meie kooli mai 2022

Õppereis Türki märts 2022

Õppereis Poola

Projekti raames elektriringi ehitamine jaanuar 2020

“In the Flow” logo kujundamise võistlus ja KOV tutvustamine koolis

Erasmus + projekti tutvustamine koolis

Projektikohtumine Sloveenias – Barbara Laul

Tormalased käisid Sloveeniaga tutvumas – Arvo Raudsepp

Meie kooli tutvustus