Eksamid, tasemetööd

EKSAMID JA TASEMETÖÖD 2018/2019

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2018/2019. õppeaastal: 

 • eesti keel: 3. juunil 2019
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 3. juunil 2019
 • eesti keel teise keelena (suuline): 3.–5. juunil 2019
 • matemaatika: 10. juunil 2019
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 13. juunil 2019
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 13.–14. juuni 2019.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 8. mai 2019.
 • matemaatikas: 15. mai 2019.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  25. september 2018.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 14. mai 2019.
 • matemaatikas: 21. mai 2019.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 29. mai 2019.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal“.