Eksamid, tasemetööd

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • eesti keel teise keelena (kirjalik): 27. mail 2020
 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2019/2020. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles: 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

 • loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena: 13. mai 2020.
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid): 20. mai 2020.

Tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaast