Avaldused

Rühmast/sõimerühmast väljaarvamine

Lapsevanema ees- ja perekonnanimi

…………………………………………………

Elukoht

…………………………………………………

…………………………………………………

Telefon

…………………………………………………

E-post

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli

direktorile                                                                                                        Tormas ………………………………..

AVALDUS

Austatud härra direktor

Palun minu laps ………………………………………………………………………………….. välja arvata

                                               Ees- ja perekonnanimi, isikukood

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli  ………………………………….lasteaia-/sõimerühma

                                                                              (rühma nimi)

nimekirjast       ………………………………….

                                  kuupäev

Ettemakstud lasteaia tasu …………………………………………. eest palun kanda minu pangakontole

                                                       (lapse nimi)                                                                             

……………………………………………………….

  (pangakonto number)

…………………………………..

                Allkiri