ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

HUVITEGEVUSE PLAAN 2018/2019
RINGIDE TEGEVUS 2017/2018
KODUTÜTRED JA NOORKOTKAD


KODUTÜTRED JA NOORKOTKAD

 

Noorkotkaste rühm loodi Tormas 1993. a lõpus. Tõotus anti 1994. a

Esimeses rühmas olid:        Margus Simson, Raimo Oras

                                                   Veiko Kõre,     Tambet Tähepõld

                                                   Enn Piip,         Tauno Säälik

1995. a lisandus esimene kodutütar   Annika Tähepõld

1998. a moodustati Kodutütarde rühm

Kuulutakse KL Jõgeva Maleva Torma malevkonda