ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

VISIOON, MISSIOON
KOOLIVAHEAJAD 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
ÕPPEAASTA EESMÄRGID 2017-2018
ÕPPENÕUKOGU
TUNNIPLAAN
TRIMESTRID 2017/2018
TRIMESTRID 2016/2017
TUBLID ÕPPURID 17/18 trimestritel
LÕPUEKSAMID JA TASEMETÖÖD 2017/2018
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2016/2017
KOOLIVAHEAJAD 2017/2018
OLÜMPIAADIDE, VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2017/18
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAID TULEMUSI 2016/17
JÄRELAITAMINE 2017/2018
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16
PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA
PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMINE
ARENGUVESTLUSE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD
SÕPRUSKOOL
MEIE TUBLIMAD AASTATE LÕIKES
AUTAHVEL
1. KLASSI ASTUJALE VAJAMINEVAD KOOLITARBED
KOOLILAUL


OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD TULEMUSED 15/16

Geograafia

3. koht - Ekke Tõnissoo - 9.klass

4.-5. koht Teele Olgo - 7. klass

J.Poska 150 - viktoriin 2. koht - Reelika Jõuram, Ekke Tõnissoo, Joel Roomet Raud - 9. klass
Ajalugu

4.-5. koht - Joel Roomet Raud - 9. klass

5.-6. koht - Teele Olgo - 7. klass

Mälumäng Bumerang 4.-6. koht - Kris Urvik (7.kl), Ekke Tõnissoo, Joel Roomet Raud,Ants Jõessar (9.kl).
Inglise keel 5. koht - Teele Olgo, Sten Everest - 7. klass
Saksa keel

3.-4. koht - Ekke Tõnissoo

3.-4. koht - Joel Roomet Raud

Inimeseõpetus

1. koht - Hanna Hanst, Kadi Kask   - 8. klass

2.-3. koht - Liis Urvik, Anette Välb - 6. klass

2.-3. koht - Teele Olgo, Kris Urvik - 7. klass

4. koht - Kardo Sild, Rainer Porro - 5. klass