ÜLDINFO // ÕPPETÖÖ // KONTAKT // AJALUGU // DOKUMENDID // KOOLIPERE // ALUSHARIDUS // HUVITEGEVUS // HOOLEKOGU // ÕPILASESINDUS // PILDID // ÜRITUSED // ÕNNITLEME // COMENIUS // NÄDALA MENÜÜ // TERVISEEDENDUS // SPORT // LINGID // ARHIIV // OSALE KONKURSIL // JÄRELVALVE //

ÜRITUSTE PLAAN 2017
ÜRITUSED 2016
ÜRITUSED 2015
LIIKUMISNÄDAL 2015
ÜRITUSED 2014
ÜLDTÖÖPLAAN 2014/15
ÜRITUSED 2013
PARIMAD ÕPPURID 2013/14
OLÜMPIAADIDE,VIKTORIINIDE PARIMAD 2013/14
ÜRITUSED 2011
KOOLILEHT
PILDID
ÜRITUSED 2012
RINGIDE TEGEVUS 2013/14
RINGIDE TEGEVUS 2012/2013
EUROOPA TEGI TORMAS KOOLI
EUROOPA LIIDU POOLT TOETATD TÄIENDKOOLITUSE BLOGI
FOTO-JA VIDEOKONKURSS
TRIMESTRID 2014/15
2014-15 ÕPPEAASTA EESMÄRGID
KOOLIVAHEAJAD 2014/15
OLÜMPIAADIDE/VIKTORIINIDE/KONKURSSIDE PARIMAD 2014/15
JÄRELEAITAMINE 2014/15
TASEMETÖÖD JA LÕPUEKSAMID 2014/15
PARIMAD EMAKEELE TUNDJAD 14/15
2014/15 Õ-A PARIMAD ÕPPURID
ÕUESÕPPEPÄEVAD 4.-5.09.14
COMENIUS
Üldtööplaan 2015/16
Üldtööplaan 2016/17
HARIDUSASUTUSTE ÜMBERKORRALDAMINE


OLÜMPIAADIDE/VIKTORIINIDE/KONKURSSIDE PARIMAD 2014/15

Euroopa keeltepäeva veebiviktoriin

Ekke Tõnissoo - VIII 

Vastas kõikidele küsimustele õigesti ja võitis loositahtel peaauhinna

Emakeel 2.-3. Reelika Jõuram - VIII
ühiskonnaõpetuse veebi- olümpiaad 3.-4. Erle Paas, Laura Lääne - VIII
Pranglimine (maakondlik) - ind

4. Andro Schasmin - III

4. Teele Olgo - VI

Pranglimine (maakondlik)

- klassiti

2. - 6. klass

3. - 9. klass

Inglise keel 1. Joel Roomet Raud, Aare Krüüts - VIII
Inimeseõpetus 2. Agnes Värk - VIII
Saksa keel

2.-3. Erle Paas - IX

Ajalooteemaline mälumäng 2.-3. Reelika Jõuram, Ekke Tõnissoo,Joel Roomet Raud - VIII